03/06/2021 16:59Lào Cai tổ chức“Tháng hành động vì môi trường”

 03/06/2021 16:59Lào Cai tổ chức“Tháng hành động vì môi trường”

(Thanh tra) – UBND tỉnh Lào Cai ban vừa hành Kế hoạch số 253 về việc tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” trên địa bàn tỉnh Lào Cai với nhiều nội dung phong phú.

“Tháng hành động vì môi trường” được UBND tỉnh Lào Cai tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5, ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh với các hoạt động thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Tháng hành động huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, tham gia các phong trào ra quân bảo vệ môi trường như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, trồng và chăm sóc cây xanh, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý chất thải… góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động ngập úng trước mùa mưa; Thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp ngành, địa phương, các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phương châm hành động là sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên tuyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng sự kiện.

Tất cả các hoạt động, sự kiện đảm bảo theo đúng công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ tổ chức các hoạt động cộng đồng, tập trung đông người trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 được khống chế, đạt ngưỡng an toàn.

Năm 2021, chủ đề Ngày môi trường thế giới là “Phục hồi hệ sinh thái”; chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”, với mục tiêu ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học.

Thời gian triển khai từ ngày 01/6/2021 – 30/6/2021.

Có thể bạn quan tâm