Bình Thuận thu hồi dự án Ocean Light Center Phan Thiết của Huy Hoàng

 Bình Thuận thu hồi dự án Ocean Light Center Phan Thiết của Huy Hoàng

Hai dự án của CTCP Đầu tư xây dựng Huy Hoàng đã bị UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án vì đã vi phạm điểm a, e, Khoản 2, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định thống nhất chủ trương thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long (tên thương mại Ocean Light Center Phan Thiết) và dự án Khu tái định cư (phục vụ dự án Ocean Light Center Phan Thiết).

Hai dự án này có tổng diện tích hơn 13 ha, vốn đầu tư 580 tỷ đồng, do CTCP Đầu tư xây dựng Huy Hoàng làm chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, lý do thu hồi là hai dự án trên đã vi phạm điểm a, e, Khoản 2, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong giao các Sở Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và UBND TP Phan Thiết rà soát toàn bộ các công việc có liên quan đến hai dự án trên để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định.

Liên quan đến dự án nói trên, cuối năm 2017, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thông qua dự án thuộc danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia công cộng năm 2018.

Theo đó, dự án do CTCP Đầu tư xây dựng Huy Hoàng làm chủ đầu tư với tổng diện tích là 9 ha, có 296 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi và được kiểm đếm với diện tích là 7,48 ha.

Tháng 9/2019, dự án này được UBND Bình Thuận phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500.

Từ năm 2017 đến quý I/2020, dự án mới chỉ ở giai đoạn thông báo thu hồi đất mà chưa ban hành quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tái định cư theo quy định.

Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư TP Phan Thiết vẫn chưa thẩm định xong hồ sơ bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Trong khi đó, chủ đầu tư đã chi trả cho 35 hộ dân có đất bị thu hồi thông qua hợp đồng thỏa thuận và bản cam kết, nhưng không thông qua UBND TP Phan Thiết trong khi chưa có quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Cho đến nay, dự án đã được giao 4 năm, nhưng đến nay khu vực dự án Ocean Light Center Phan Thiết vẫn là bãi đất trống, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong.

Có thể bạn quan tâm