Bộ Công Thương đang làm kỹ lưỡng, thận trọng việc sửa biểu đồ giá điện

 Bộ Công Thương đang làm kỹ lưỡng, thận trọng việc sửa biểu đồ giá điện

Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định tại Quyết định 28/2014 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí nêu vấn đề với đại diện Bộ Công Thương rằng tại sao chưa sửa đổi biểu đồ giá điện này và đến khi nào Bộ Công Thương đưa ra phương án sửa đổi biểu đồ giá điện? Trong khi gần đây nhất, Thủ tướng có yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu về giá điện cũng như tính toán cơ cấu giá điện trong Quy hoạch điện VIII, vậy Bộ Công Thương đã tiếp thu và nghiên cứu vấn đề này như thế nào?

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết liên quan đến việc sửa đổi biểu giá điện, Bộ Chính trị có Nghị quyết 08 ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chỉ đạo hoàn thiện chính sách giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất. Sau đó, Thủ tướng cũng đã giao Bộ Công Thương chủ trì sửa đổi các quy định tại Quyết định số 28 ngày 7/4/2014 của Thủ tướng để đảm bảo phù hợp thực tế tiêu dùng điện của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong các năm 2018, 2020, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định tại Quyết định 28 trên.

Tuy nhiên, việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú du lịch từ giá bán lẻ trong kinh doanh sang sản xuất sẽ làm tăng giá bán cho ngành sản xuất; Việc cải tiến điều chỉnh số bậc thang của khách hàng sinh hoạt sẽ làm tăng giá của một nhóm khách hàng sinh hoạt để đảm bảo cân đối giá bán lẻ điện bình quân chung.

Việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, cuộc sống của người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và khó lường.

Vì vậy, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Quyết định 28, để trình Thủ tướng xem xét, quyết định tại thời điểm phù hợp trong năm nay, khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát và nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, để không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và ổn đinh kinh tế vĩ mô.

Để có cơ sở tiếp tục nghiên cứu cải tiến biểu giá điện bán lẻ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực EVN hoàn thiện đề án, đồng thời đề xuất phương án phân bổ chi phí cho các nhóm khách hàng, đánh giá tác động của phương án đến các nhóm khách hàng tiêu thụ điện so với biểu giá bán lẻ điện hiện hành.

Giá điện là vấn đề được người dân rất quan tâm, nhạy cảm, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân, vì vậy Bộ Công Thương đang làm hết sức kỹ lưỡng và thận trọng, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Có thể bạn quan tâm