Đam Rông: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (bất thường)

 Đam Rông: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (bất thường)

(LĐ online) – Ngày 15/6, Huyện ủy Đam Rông đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (bất thường) nhằm cho ý kiến vào Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình công tác toàn khóa (bổ sung) của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (bất thường)

Chương trình hành động của Huyện ủy Đam Rông xác định rõ mục tiêu: Quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng nông nghiệp thông minh; xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện Đam Rông. Phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng – an ninh. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu đến năm 2025 huyện Đam Rông đạt huyện nông thôn mới trong đó có 50% số xã đạt nông thôn mới nâng cao và 25% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%.

Chương trình hành động và Chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy Đam Rông cũng đã xác định những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong từng năm với các mục tiêu cụ thể được đặt ra để tập trung thực hiện với sự thống nhất và quyết tâm cao của toàn thể các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đang được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch . Đồng thời kích hoạt các phương án phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất để đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong huyện.

NGỌC NGÀ

Có thể bạn quan tâm