Đảng bộ xã Đinh Trang Thượng gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

 Đảng bộ xã Đinh Trang Thượng gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

Những năm qua, Đảng bộ xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh) luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc. Đến nay, xã Đinh Trang Thượng đã được công nhận là xã nông thôn mới.

Đồng bào DTTS xã Đinh Trang Thượng đa dạng hóa cây trồng để nâng cao thu nhập

Ông Lê Xuân Song – Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Thượng cho biết: Hàng năm, Đảng bộ xã thường xuyên xây dựng kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phân công trách nhiệm cho từng chi bộ, từng đảng viên để tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Nhờ đó, hàng năm Đảng bộ xã Đinh Trang Thượng kết nạp được từ 4 đảng viên trở lên. Đến nay, toàn Đảng bộ xã đã có 108 đảng viên đang sinh hoạt tại 9 chi bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 5 chi bộ thôn; 100% thôn, trường học có chi bộ, có đảng viên là người tại chỗ.

Đảng bộ xã Đinh Trang Thượng đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng tốt mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phân công trách nhiệm cho các đảng viên phụ trách từng chi bộ để luôn sâu sát trong công tác chỉ đạo, thực hiện. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát về việc chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện Chỉ thị số 10 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; kiểm tra việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng tổ chức cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII).

Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, năm 2020, Đảng bộ xã có 2/9 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 22,22%), 6/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 66,66%). Về đảng viên, có 9,18% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 72,44% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đinh Trang Thượng là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn xã. Xác định phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, buôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất như: tập trung thực hiện chương trình tái canh cà phê, chuyển đổi giống cây trồng – vật nuôi, phát triển các mô hình trồng xen mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để tăng năng suất các loại cây trồng, chính quyền địa phương đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; tăng cường đưa các loại giống cây trồng mới cho năng suất cao vào sản xuất. Hiện nay, trong tổng số 2.517 ha đất sản xuất nông nghiệp của xã đã có trên 75% diện tích được thực hiện tái canh, có khoảng 300 ha đã thực hiện các mô hình trồng xen canh cây sầu riêng, bơ, mắc ca và bưởi da xanh. “Để đa dạng hóa các loại cây trồng, cải thiện và nâng cao nguồn thu nhập cho người dân địa phương, năm 2020, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết 42 về lãnh đạo phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm xã Đinh Trang Thượng giai đoạn 2020 – 2025, sau khi triển khai, đến nay đã có 30 hộ tham gia trồng khoảng 55 ha dâu để nuôi tằm; năm 2021, Đảng ủy xã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 17, của Đảng ủy về lãnh đạo phát triển trồng cây rau màu giai đoạn 2021 – 2026. Đến nay đã có 31 hộ trồng với diện tích 10 ha, chúng tôi phấn đấu đến năm 2026, diện tích trồng cây rau màu toàn xã sẽ đạt trên 40ha”, ông Lê Xuân Song – Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Thượng khẳng định.

Đến thăm mô hình trồng rau màu của hộ ông K’ Bảy ở Thôn 2, chúng tôi được biết: Gia đình ông Bảy có 3,5 ha cà phê. Khi chính quyền địa phương vận động trồng cây rau màu, gia đình ông K’Bảy đã mạnh dạn chuyển đổi 3 sào cà phê già cỗi để trồng cây cà chua (trồng theo hình thức gối đầu 1,5 sào/vụ). Trong vụ cà chua vừa qua, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Bảy thu lãi trên 50 triệu đồng. Còn hộ ông K’Té ở Thôn 1 chia sẻ, thấy các hộ trên địa bàn xã trồng cà chua mang lại hiệu quả, gia đình ông đã tìm hiểu, học tập và trồng theo. “Đầu tiên tôi trồng trên diện tích khoảng 1 sào với trên 3 ngàn cây cà chua giống thu được khoảng 7 tấn quả, sau khi trừ chi phí thu lãi 45 triệu đồng. Với hiệu quả mang lại, gia đình tôi đã mở rộng thêm diện tích lên đến 2,2 sào, đồng thời tận dụng diện tích mặt nước để thả khoảng 6.500 con cá giống”, ông K’Té vui vẻ nói.

Xã Đinh Trang Thượng phấn đấu đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 5% và hộ cận nghèo còn 1%.

Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên, người dân vùng căn cứ cách mạng Đinh Trang Thượng càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để cùng nhau đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng trù phú.

LAM PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm