Giá trị tư tưởng của Ph.Ăngghen trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 Giá trị tư tưởng của Ph.Ăngghen trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(ĐN) – Chiều 27-11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề giá trị thời đại những tư tưởng của Ph.Ăngghen trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay” nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28-11-1820 – 28-11-2020).

Trong bài phát biểu đề dẫn tại hội thảo, TS.Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết Ph.Ăngghen sinh ra trong một gia đình chủ xưởng dệt tại Barmen, tỉnh Rhein (Vương quốc Phổ). Thế nhưng từ thực tế đấu tranh cách mạng và tình cảnh giai cấp công nhân thời bất giờ, Ph.Ăngghen trở thành nhà tư tưởng ví đại, người cộng sản kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; người bạn, người đống chí thân thiết, thủy chung đã cùng với Karl Marx sáng lập học thuyết Marx – học thuyết cách mạng và khoa học – vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Theo Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Văn Long, mặc dù luôn tự nhận mình là “cây vĩ cầm số 2” bên cạnh Karl Marx, nhưng Ph.Ăngghen đã để lại cho nhân loại nhiều tư tưởng lý luận sâu sắc vượt tầm thời đại, góp phần tạo nên bước ngoặt cách mạng trong việc hình thành thế giới quan khoa học cho những người cộng sản. Bên cạnh phép biện chứng duy vật được trình bày trong hệ thống qua luật, phạm trù của triết học, cùng với Karl Marx, Ph.Ăngghen đã xây dựng thành công lý luận chủ nghĩa cộng sản khoa học, làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị học, đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản… Những tư tưởng đó đã trở thành cẩm nang thần kỳ cho phong trào cách mạng vô sản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trên con đường tự giải phóng mình. Đối với cách mạng Việt Nam, những nguyên lý chủ nghĩa Marx – Lênin nói chung, tư tưởng Ph.Ăngghen nói riêng về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện đảng cầm quyền luôn là cẩm nang thần kỳ chỉ dẫn, soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Tại hội thảo, các đại biểu là cán bộ quản lý, các giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trường đại học Nguyễn Huệ, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham luận, thảo luận làm rõ thêm những cống hiến vĩ đại của Ph.Ăngghen. Nhất là những cống hiến của Ph.Ăngghen trong việc cùng với Karl Marx xây dựng và phát triển con đường biện chứng đi lên chủ nghĩa xã hội; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đầu giai đoạn tư bản chủ nghĩa chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền trên nhiều lĩnh vực; sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Ph.Ăngghen vào điều kiện cụ thể của Việt Nam…

Hội thảo đã góp phần khẳng định phương pháp luận, phép biện chứng của chủ nghĩa Marx – Lênin nói chung, tư duy biện chứng củaPh.Ăngghen nói riêng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một hệ thống tri thức quý báu đòi hỏi cần được nghiên cứu nghiêm túc để có thêm cơ sở khoa học bổ sung phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin, ảnh: Nga Sơn

Có thể bạn quan tâm