Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển bền vững

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển bền vững

Trong thời đại đi lên của khoa học công nghệ hiện nay, phát triển con người đươc xem như yếu tố then chốt vừa để dẫn dắt, vừa là nguồn lực lượng cho công cuộc “thông minh hóa”. Chính phủ Việt Nam đề cao vai trò trọng tâm của ngành giáo dục, lấy đó làm kim chỉ nam để phát triển kinh tế – xã hội.

Hội nghị biểu dương các mô hình học tập toàn quốc

Sáng nay (30/11), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 294 đại biểu về Hà Nội dự Hội nghị biểu dương các mô hình học tập toàn quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Hội Khuyến học cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích để tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài; từ đó thu hút được sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội để có thêm nhiều nguồn lực cho hoạt động. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng tại những địa phương có phong trào xây dựng các mô hình học tập phát triển, người dân đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập và đời sống, từ đó, tăng cường mối quan hệ thân thiện, gắn kết, giúp đỡ giữa mọi người và trong cộng đồng.

Việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố và đơn vị học tập là động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục – đào tạo phát triển, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và khối phố văn minh, khu dân cư văn hóa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của các cấp Hội và phong trào khuyến học và biểu dương các tấm gương học tập tiêu biểu trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, những người đang lao động, học tập, sinh sống ở trên khắp mọi miền tổ quốc, đặc biệt là những đại biểu xuất sắc.

Giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ được Đảng, Nhà nước coi là quốc sách hàng đầu

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới, để đưa đất nước vượt qua khó khăn, vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, cần phải có những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ được Đảng, Nhà nước coi là quốc sách hàng đầu, là một động lực thúc đẩy và điều kiện cơ bản để bảo đảm thực hiện những mục tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước.

giáo dục

Bên cạnh việc nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực này, cũng cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa sự học tập trong nhân dân bằng việc tiếp tục xây dựng các mô hình học tập với chất lượng cao hơn; tuyên truyền, động viên, khuyến khích mọi người dân, mọi gia đình, dòng họ, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia học tập suốt đời, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” và cho rằng, lời Người dạy đã trở thành chân lý và đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang nỗ lực phát triển nhanh, mạnh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Học tập là nhiệm vụ quan trọng, là con đường duy nhất để tiến bộ và phát triển

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần phải xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng, là con đường duy nhất để tiến bộ và phát triển, là nhu cầu cấp thiết của mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời.

Đề nghị Hội Khuyến học các cấp tiếp tục quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, đặc biệt là phát triển tổ chức Hội tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang theo Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng một xã hội học tập.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *