Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: Khẳng định vai trò và đóng góp của phụ nữ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh với tư tưởng độc lập, tự do, cho quyền được sống, được hưởng hòa bình, hạnh phúc nên cách đây 20 năm, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết 1325, lần đầu tiên khẳng định vai trò và đóng góp của phụ nữ trong phòng ngừa xung đột, cũng như trong xây dựng và củng cố hòa bình của thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Tối ngày 7/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức Hội nghị quốc tế theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết tới kết quả”.

Hội nghị được tổ chức vào thời điểm đánh dấu 75 năm thành lập LHQ, vừa là dịp kỷ niệm sự ra đời của hàng loạt văn kiện quốc tế quan trọng về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ như Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979, Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh năm 1995.

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu tròn hai thập kỷ kể từ khi vấn đề “Phụ nữ, hòa bình và an ninh” trở thành một chương trình nghị sự toàn cầu, đặt nền móng bởi Nghị quyết 1325 được HĐBA Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2000.

Từ đó tới nay, cộng đồng quốc tế đã duy trì quyết tâm mạnh mẽ trong tư duy và hành động đối với chương trình nghị sự về Phụ nữ, hòa bình, an ninh cũng như các cam kết quốc tế quan trọng khác như Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Các cam kết quan trọng này cũng đã được hiện thực hóa và lồng ghép trong nhiều khuôn khổ pháp lý, chính sách và các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia, trong đó có việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng cần tăng cường và thống nhất nhận thức trong xã hội và ở mọi cấp độ về vai trò của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và tái thiết hậu xung đột, góp phần xóa bỏ các rào cản và định kiến giới cũng như bảo vệ và đáp ứng tốt hơn quyền, lợi ích và nhu cầu thiết yếu của phụ nữ và trẻ em gái trong và sau xung đột.

Phụ nữ cần được đặt ở vị trí quan trọng trong các chính sách, chiến lược, sáng kiến ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế về an ninh và phát triển, bao gồm cả các nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *