Phong cách đời thường của Khánh Vân tại Mỹ

 Phong cách đời thường của Khánh Vân tại Mỹ

Khánh Vân lựa chọn phong cách năng động, cá tính khi sải bước trên đường phố ở Mỹ.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết cô đang có mặt tại New York, Mỹ. Người đẹp chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Tại Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một cố công việc, bao gồm lịch chụp hình.

Có thể bạn quan tâm