Quy định mới về quản lý hộ, cá nhân kinh doanh

 Quy định mới về quản lý hộ, cá nhân kinh doanh

(HBĐT) – Ngày 1/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD, CNKD).

Theo đó, kể từ ngày 1/8/2021, việc khai và nộp thuế, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ có sự thay đổi.

HKD, CNKD có doanh thu từ hoạt động sản xuất – kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định về thuế GTGT, thuế TNCN.

HKD, CNKD có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

HKD, CNKD theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho 1 người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán phải lưu trữ hóa đơn, chứng từ, khi cơ quan thuế kiểm tra phải xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Theo Điều 7 của Thông tư số 40/2021/ TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với HKD, CNKD, phương pháp khoán được áp dụng đối với HKD, CNKD không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh. HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán) không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Đối với hộ khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: Hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán kinh doanh thường xuyên theo thời vụ, hộ khoán ngừng, tạm ngừng kinh doanh. Đối với hộ khoán kinh doanh không trọn năm, mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định hộ khoán không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của 1 năm dương lịch (12 tháng). Doanh thu tính thuế thực tế để xác định mức thuế khoán phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Hộ khoán thực hiện khai thuế theo năm, trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh.

Có thể bạn quan tâm