Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai họp phiên thường kỳ

 Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai họp phiên thường kỳ

Tham dự phiên họp có ông Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, nhìn chung, UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp thứ 13 và các kỳ họp trước đúng thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung giải quyết cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung giải quyết xong 4/9 kiến nghị, 5 kiến nghị còn lại đang giải quyết.

Riêng tại kỳ họp thứ 13, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng họp gửi đến UBND tỉnh 31 ý kiến, kiến nghị của cử tri và 2 kiến nghị đối với Công ty Điện lực Gia Lai. Đến thời điểm giám sát, Công ty Điện lực Gia Lai đã giải quyết xong 2/2 kiến nghị. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu chỉ đạo, giải quyết xong và giải quyết theo lộ trình, quy định 20/31 ý kiến, kiến nghị; 5 kiến nghị đang xem xét, giải quyết; 5 kiến nghị chưa giải quyết và 1 kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; thống nhất rút 2 nội dung không trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh sớm hoàn thiện các tờ trình còn lại theo dự kiến để trình các ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.

Phiên họp cũng cho ý kiến đối với một số nội dung Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh gồm: tờ trình, dự thảo nghị quyết miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Dương Văn Tuấn; tờ trình, dự thảo nghị quyết bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Trương Văn Đạt; tờ trình, dự thảo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021; dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; chương trình dự kiến kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh và danh sách đại biểu thảo luận tổ tại kỳ họp này.

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm