Tổng bí thư, Chủ tịch nước: ‘Chống tư tưởng quyền anh, quyền tôi, cua cậy càng, cá cậy vây’

 Tổng bí thư, Chủ tịch nước: ‘Chống tư tưởng quyền anh, quyền tôi, cua cậy càng, cá cậy vây’

(VNF) – Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ sắp tới cần phải tập trung kiểm tra toàn diện hơn các lĩnh vực như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, lĩnh vực kinh tế – tài chính, hành chính, tư pháp, lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý báo chí…

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ngày 27/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Nhiệm kỳ qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng và xử lý có kết quả nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc này góp phần quan trọng vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Theo Tổng bí thư, một điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII là, đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt là các Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương “rất có bản lĩnh”, đã tham mưu giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét xử lý kỷ luật thấu tình, đạt lý theo tinh thần “xử lý một vài người để cứu muôn người, rất nhân văn”.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cho rằng kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp Trung ương, các cấp khác thời gian gần đây tích cực hơn nhưng chưa thật rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ quan của nhà nước chưa được coi trọng đúng mức và còn yếu, kết quả chưa rõ.

Đánh giá thực trạng hiện nay, Tổng bí thư nhấn mạnh khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn có nguy cơ gia tăng về số lượng, phức tạp và nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và tinh vi trong cách vi phạm.

“Các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, bệnh thành tích, tư duy nhiệm kỳ, lạm quyền, lộng quyền, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng còn nghiêm trọng. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng cần được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên; là thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”, ông nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh phải tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước, chống tư tưởng quyền anh, quyền tôi, “cua cậy càng, cá cậy vây;” có cơ chế phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, truyền thông, báo chí và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tăng cường chỉ đạo uỷ ban cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “nhẹ trên, nặng dưới” hoặc bao che sai phạm của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông cũng nêu rõ sắp tới cần phải tập trung kiểm tra toàn diện hơn các lĩnh vực như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, lĩnh vực kinh tế – tài chính, hành chính, tư pháp, lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý báo chí, sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là kiểm tra công tác tổ chức và cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; bị nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng.

“Khi đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm”, ông nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu.

Có thể bạn quan tâm