Người lãnh đạo với quyết tâm chính trị là yếu tố quan trọng để xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 Người lãnh đạo với quyết tâm chính trị là yếu tố quan trọng để xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh như trên khi trả lời phỏng vấn của Báo điện tử Chính phủ về kết quả 1 năm triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Một số kết quả triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bắt đầu đưa vào triển khai từ tháng 3/2020, đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có 51/63 địa phương (81%), 12 bộ, ngành, cơ quan (58%) hoàn thành kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đang tiếp tục triển khai với các bộ, ngành, địa phương khác; đồng thời, cũng đã bảo đảm việc thanh toán thông qua tài khoản của 43/46 (93,5%) ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp các nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến gồm:

  1. Phí, lệ phí dịch vụ hành chính công;
  2. Thuế cá nhân, doanh nghiệp;
  3. Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân và tổ chức sử dụng lao động;
  4. Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính;
  5. Thanh toán tiền điện.
Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sau 8 tháng triển khai, đã có trên 38 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng, trong đó nhiều dịch vụ mới triển khai nhưng đã nhận được sự tin tưởng, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân như: Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyên, bảo hiểm y tế cho hộ gia đình, cá nhân đã có hơn 16 nghìn giao dịch; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hơn 5,3 nghìn giao dịch; thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công có hơn 10,6 nghìn giao dịch,…

Đây là một tín hiệu tích cực, tôi tin với việc tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về lợi ích của thanh toán trực tuyến và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, thời gian tới kết quả này chắc còn phát triển hơn nữa.

Kinh nghiệm rút ra từ thực tế mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng chi sẻ

Một là, quyết tâm chính trị và vai trò của người đứng đầu là một nhân tố hết sức quan trọng quyết định đến thành công. Thời gian qua, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự cam kết đồng hành của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, Tổng giám đốc các Cơ quan, Ngân hàng/Trung gian thanh toán đã giúp đẩy nhanh tiến độ kết nối, tích hợp và nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hai là, giao dịch thanh toán trực tuyến liên quan đến nhiều bên làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quá trình tham gia vào giao dịch (như: chủ thể thanh toán; ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán; nền tảng thanh toán; cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công,…). Do đó, yêu cầu đầu tiên là phải hoàn thiện thể chế làm cơ sở đầy đủ, rõ ràng, minh bạch để các bên thực hiện.

Ba là, việc triển khai liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều hệ thống công nghệ thông tin nên phải chuẩn hóa danh mục dùng chung (mã định danh cơ quan, mã hồ sơ, mã kho bạc,…), tiêu chuẩn kết nối, tích hợp để đảm bảo việc tích hợp, chia sẻ thông suốt, hiệu quả.

Bốn là, cải cách thủ tục hành chính phải đi trước, là cơ sở để triển khai xây dựng các phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Bởi thực tế trước đây chứng minh hệ thống công nghệ thông tin nếu chỉ đơn thuần phản ánh lại thực trạng triển khai thì khi đưa vào vận hành sẽ không thuận lợi, đôi khi còn gây thêm gánh nặng cho các bên tham gia.

Chính vì vậy, thời gian vừa qua, bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục để làm cơ sở xây dựng hoặc hoàn thiện hệ thống, tích hợp, cung cấp dịch vụ trực tuyến trên Cổng.

Năm là, công tác phối hợp, tham gia của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, liên tục thì hệ thống mới vận hành thông suốt, hiệu quả. Trong đó, cần nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sự điều phối của Văn phòng Chính phủ, cũng như sự cam kết, chung tay của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công, Ngân hàng/Trung gian thanh toán.

Sáu là, việc nâng cao, cải tiến chất lượng dịch vụ phải thường xuyên theo hướng lấy người dùng là trung tâm; phải thường xuyên đổi mới, cải thiện trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, phải kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng, chậm, muộn, khắc phục kịp thời sai sót thì mới tạo được niềm tin của người sử dụng.

Bảy là, cần chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch thanh toán trực tuyến, tạo niềm tin cho người sử dụng dịch vụ.

Tám là, hầu hết người dân của chúng ta chưa có thói quen thanh toán trực tuyến, nhất là đối với dịch vụ hành chính công. Do đó, cần phải tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để dân biết, dân làm, dân giám sát thì tôi tin sẽ thành công.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *